Sportiviteit & respect

Volleybal vereniging Bernisse wil een sportvereniging zijn waar een goed en stimulerend sportklimaat heerst en waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Een belangrijk onderdeel hierin is het aanstellen van twee onafhankelijke vertrouwenspersonen (VP).
Hierbij treft u het document aan hoe wij hier verder in de vereniging mee omgaan

Daarnaast wil Volleybal vereniging Bernisse een sportvereniging zijn waar een goed en stimulerend sportklimaat heerst en waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Hierbij staat het plezier in de sport boven alles. Het sportief en respectvol met elkaar omgaan is hierbij essentieel.
Dit Plan van Aanpak (PvA) t.a.v. “Sportiviteit en Respect” is geschreven om deze begrippen te borgen in het beleid van de vereniging. Hieronder kunt u de stappen lezen die zijn gezet.